Send henvendelse

Fyll inn skjemaet - Vi tar kontakt med deg med første anledning.


Kan jeg selge min egen bolig?

Illus. Kan jeg selge min egen bolig?

Kan du selge boligen selv?

En overdragelse av eiendom betyr flere omganger med forskjellige faktiske og formelle tiltak. Når du har bestemt deg for å selge velger de fleste å engasjere en megler for å foreta alle handlinger. Må det være slik, eller kan vi anbefale å gjøre noe selv?

Det er flere av oppgavene du kan foreta selv uten noen fare for at det blir feil. Faktisk er det flere tiltak som du kan gjøre vel så bra som en megler.

Tilstandsrapport

Først bør boligen takseres eller aller helst innhente en tilstandsrapport. Dette kan du gjerne bestille selv. Husk at det er viktig at alt som kan telle både positivt og negativt bør med. Har du mistanke om at noe kan være feil er det bedre å få det dokumentert eller nevnt i taksten. Da unngår du mange problemer i ettertid.

Markedsføring

Dernest må boligen settes ut på markedet. Den viktigste kanalen her er Finn.no. For en vanlig bolig uten spesielle kvaliteter er det ofte tilstrekkelig å rykke inn i denne portalen. Gjelder den en eiendom med helt spesielle sider, for eksempel strandlinje, flott utsikt eller lignende vil vi anbefale bredere markedsføring og for eksempel også koste på en tradisjonell annonse.

Forut for dette bør det ligge gode fotografier av interiør og beliggenhet. Det er en relativt billig investering å engasjere en profesjonell fotograf for å gi fordelaktig inntrykk av boligen.

Visning

Det er ingen grunn til at du ikke kan foreta dette selv. Du kjenner boligen bedre og kan oppklare en del faktiske forhold som megler kanskje ikke kjenner til. Husk å være ærlig! Det lønner seg ikke å forsøke å skjule ting som vil komme for en dag. Etter kjøpet vil disse manglene stige vesentlig i betydning.

Budrunde

Dette er et felt vi ikke anbefaler deg å gjøre selv hvis du ikke har spesiell kjennskap til prosessen. Det er lett å gjøre feil og disse feilene kan få store økonomiske konsekvenser. En megler eller advokat vil kunne hjelp deg med dette og i alle tilfeller få veiledning i hva du gjør. Husk at når et bud er akseptert er det i prinsippet inngått en avtale. Det er ikke slik at den senere kontraktsinngåelse er det viktigste.

Kontrakt

Vi anbefaler at du også her søker bistand eller veiledning. Du kan godt benytte en av de standard kjøpekontraktene du finner på nettet men forsikre deg om at den er akseptert av aktører innen eiendom. Det er viktig å få med forbehold som allerede er nevnt i budrunden og andre forhold som er spesielt for eiendommen. Ellers må du huske at overlevering ikke må skje før dere har fått alle forhold i orden, for eksempel finansiering. Derfor bør dere ha kontakt med finansierende bank før dato settes.

Skjøte

Også på dette området bør du søke bistand. Forut for tinglysning må det for de aller fleste eiendommer sendes en erklæring om konsesjonsfrihet til kommunen boligen befinner seg i. Denne må stemples og undertegnes av kommunen og følge skjøtet til Kartverket.

Overføring av kjøpesum, sletting av heftelser

Dette er et område du absolutt ikke må foreta deg selv. I visse tilfeller kan dette også være ulovlig og ved finansiering vil banken kreve at en med godkjenning foretar dette. Det finnes egne firma som gjør dette og garanterer for at alle overføringer og slettelser blir riktig utført.

Så, vil du gjøre det selv?

Med de begrensninger vi har beskrevet i notatet kan du altså gjøre store deler av salget selv. Vi anbefaler deg likevel å kontakte en advokat med spesialkompetanse på eiendom før du går i gang.

Er du medlem i Huseiernes Landsforbund kan du også søke nærere råd om dette gratis.

Din Boligadvokat AS

St. Olavs gate 22
3112 Tønsberg
Google Maps

Åpningstider

Man til Fre: 08:00 - 16:00
Lørdag: Stengt